FXEMPIRE
Alle
Ad
Reklame
Reklame

Shanghai Stock Exchange A-shares

Nedtelling til åpning:
00 : 07 : 17 : 15
Symbol
SSE
Plassering
Shanghai, CN
Åpning
09:20 AM
Stengetid
03:00 PM
Status
Lukket
Lokal tid
2:02 AM
Markedsverdi
$ 7.69 T

Oversikt over oppføringer

Oppførte selskaper
Innenlands
0
Utenlands
0
Total
0
Børsnoterte fond
Total
491
Oppførte ETF-er
Total
343
Nye børsnoteringer denne måneden
Innenlands
20
Utenlands
0
Total
0
Nye direkte oppføringer denne måneden
Innenlands
138
Utenlands
0
Total
0
Børsnoterte fond
Dom. Offentlig
6,351
Dom. Privat
16,296
Utenlands
0
Total
0

Oppgjørskalkulator

Ordredato på SSE:
Velg en dato
Handelsdato på ordre:
Ordreavviklingsdato:

SSE 2021 Markedstider og helligdager

SSE 7-dagers visning

Dag
Børstid
Din tid
Thursday
9:20 AM -
3:00 PM
01:20 AM -
07:00 AM
Friday
9:20 AM -
3:00 PM
01:20 AM -
07:00 AM
Saturday
Lukket
Lukket
Sunday
Lukket
Lukket
Monday
9:20 AM -
3:00 PM
01:20 AM -
07:00 AM
Tuesday
9:20 AM -
3:00 PM
01:20 AM -
07:00 AM
Wednesday
9:20 AM -
3:00 PM
01:20 AM -
07:00 AM

SSE 2021 Markedsferie

Dato
Ferie
Mon,Jan 3, 2022
New Year's Day OBS
Tue,Feb 1, 2022
Lunar New Year 1
Wed,Feb 2, 2022
Lunar New Year 2
Thu,Feb 3, 2022
Lunar New Year 3
Fri,Feb 4, 2022
Lunar New Year 4
Tue,Apr 5, 2022
Ching Ming Festival
Fri,Jun 3, 2022
Dragon Boat Festival (Tuen Ng Day)*
Mon,Oct 3, 2022
National Day 3
Tue,Oct 4, 2022
National Day 4
Wed,Oct 5, 2022
National Day 5

Skifte indekser

Bred børsindeks

% Endring
Denne måneden
6 måneder
12 måneder
-1.32%
4.49%
19.26%

Blue Chip Index

% Endring% Volatilitet
Denne måneden
12 måneder
Denne måneden
-6.27%
11.81%
1.18%
Utveksle data levert av:

Handle med en regulert megler

FXEMPIRE
FØLG OSS
VIKTIGE FRASKRIVELSER
Innholdet som tilbys på nettstedet inkluderer generelle nyheter og publikasjoner, vår personlige analyse og meninger, og innhold levert av tredjeparter, som kun er ment for utdannings- og forskningsformål. Det utgjør ikke, og bør ikke leses som, noen anbefaling eller råd om å iverksette noen som helst handling, inkludert å foreta investeringer eller kjøpe noe produkt. Når du tar noen økonomiske avgjørelser, bør du utføre din egen due diligence-sjekk, bruke ditt eget skjønn og konsultere dine kompetente rådgivere. Innholdet på nettstedet er ikke personlig rettet mot deg, og vi tar ikke hensyn til din økonomiske situasjon eller dine behov. Informasjonen på dette nettstedet er ikke nødvendigvis gitt i sanntid og er ikke nødvendigvis nøyaktig. Prisene som er gitt her, kan gis av markedsprodusenter og ikke av børser. Enhver handel eller annen økonomisk beslutning du tar, skal være på ditt fulle ansvar, og du må ikke stole på informasjon gitt på nettstedet. FX Empire gir ingen garanti angående informasjonen på nettstedet, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle handelstap du kan pådra deg som følge av bruk av informasjonen på nettstedet. Nettstedet kan inneholde annonser og annet salgsfremmende innhold , og FX Empire kan motta kompensasjon fra tredjeparter i forbindelse med innholdet. FX Empire støtter ikke noen tredjepart eller anbefaler bruk av tredjeparts tjenester, og påtar seg ikke ansvar for din bruk av slike tredjeparts nettsteder eller tjenester. FX Empire og dets ansatte, offiserer, datterselskaper og tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige og skal heller ikke de holdes ansvarlige for tap eller skade som følge av din bruk av nettstedet eller avhengighet av informasjonen på dette nettstedet.
RISIKO ANSVARSFRASKRIVELSE
Dette nettstedet inneholder informasjon om kryptovalutaer, CFD-kontrakter og andre finansielle instrumenter, og om meglere, børser og andre enheter som handler med slike instrumenter. Både kryptovalutaer og CFD-er er komplekse instrumenter og har stor risiko for å tape penger. Du bør vurdere nøye om du forstår hvordan disse instrumentene fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å miste pengene dine. FX Empire oppfordrer deg til å utføre din egen forskning før du tar noen investeringsbeslutning, og å unngå å investere i noe finansielt instrument som du forstår ikke helt hvordan det fungerer og hvilke risikoer det innebærer.