Meninger, side

  • Hvordan Norsk økonomi vil bli påvirket av Brexit

    Hvordan Norsk økonomi vil bli påvirket av Brexit

    Storbritannias regjering har vært opptatte denne sommeren etter Boris Johnson gikk av som utenriksminister i protest mot en såkalt myk brexit som han mente Theresa May gikk for. Siden folkeavstemningen 29.mars 2016 hvor det ble et flertall for at Storbritannia skulle gå ut av EU har det vært store uenigheter

    Les mer

Beste tilbud

Beste meglere