FXEMPIRE
Alle
Ad
Reklame
Reklame

Sør-Afrika Consumer Price Index CPI

Siste utgave
Feb 2021
Faktiske
118.5 points
Prognose
N/A
Forrige
117.7 points
Frekvens
Monthly
Enheter i
points
Neste utgave
N/A
Neste utgave kommer om
N/A
Høyeste
Lavest
Gjennomsnitt
Datointervall
Kilde
118.5 points
Feb 2021
1.2 points
Dec 1963
32.03 points1960 - 2021Statistics South Africa

Sør-Afrika Consumer Price Index CPI Historikk

Siste 12 avlesninger

Sør-Afrika prices indikatorer

Indikatorer for alle Sør-Afrika
Indikator
Siste
Forrige
Min
Max
Enhet
Frekvens
Område
Core Inflation Rate
2.6
Feb 2021
3.3
Jan 2021
2.6
Feb 2021
8.3
May 2009
%Monthly2009 - 2021
Cpi Housing Utilities
118.2
Feb 2021
118.2
Jan 2021
56.8
Feb 2008
118.2
Dec 2020
pointsMonthly2008 - 2021
CPI Transportation
117.7
Feb 2021
115.6
Jan 2021
81.7
Jan 2009
117.7
Feb 2021
pointsMonthly2008 - 2021
Consumer Price Index CPI
118.5
Feb 2021
117.7
Jan 2021
1.2
Dec 1963
118.5
Feb 2021
pointsMonthly1960 - 2021
Core Consumer Prices
117.4
Feb 2021
116.7
Jan 2021
63.3
Jan 2008
117.4
Feb 2021
pointsMonthly2008 - 2021
Export Prices
195.9
Dec 2020
190.9
Sep 2020
0.6
Jun 1967
195.9
Dec 2020
pointsQuarterly1960 - 2020

Consumer Price Index CPI over Africa

Consumer Price Index CPI global visning
Land
Siste
Forrige
Min
Max
Enhet
Frekvens
Område
Elfenbenskysten
109.2
Feb 2021
107.7
Jan 2021
97.7
Mar 2012
109.2
Feb 2021
pointsMonthly2011 - 2021
Kenya
113.81
Mar 2021
113.37
Feb 2021
5.65
Jan 1984
205.9
Apr 2019
pointsMonthly1984 - 2021
Algerie
228.6
Jan 2021
226.5
Nov 2020
127
Aug 2008
228.6
Jan 2021
pointsMonthly2008 - 2021
Angola
105.45
Mar 2021
103.6
Feb 2021
0.1
Apr 1998
332.43
Nov 2020
pointsMonthly1997 - 2021
Benin
102.3
Feb 2021
102.3
Jan 2021
88.7
Jun 2009
105.4
Jul 2020
pointsMonthly2009 - 2021
Botswana
106
Mar 2021
105.2
Feb 2021
22.15
Jan 1996
106
Mar 2021
pointsMonthly1996 - 2021

Handle med en regulert megler

FXEMPIRE
FØLG OSS
VIKTIGE FRASKRIVELSER
Innholdet som tilbys på nettstedet inkluderer generelle nyheter og publikasjoner, vår personlige analyse og meninger, og innhold levert av tredjeparter, som kun er ment for utdannings- og forskningsformål. Det utgjør ikke, og bør ikke leses som, noen anbefaling eller råd om å iverksette noen som helst handling, inkludert å foreta investeringer eller kjøpe noe produkt. Når du tar noen økonomiske avgjørelser, bør du utføre din egen due diligence-sjekk, bruke ditt eget skjønn og konsultere dine kompetente rådgivere. Innholdet på nettstedet er ikke personlig rettet mot deg, og vi tar ikke hensyn til din økonomiske situasjon eller dine behov. Informasjonen på dette nettstedet er ikke nødvendigvis gitt i sanntid og er ikke nødvendigvis nøyaktig. Prisene som er gitt her, kan gis av markedsprodusenter og ikke av børser. Enhver handel eller annen økonomisk beslutning du tar, skal være på ditt fulle ansvar, og du må ikke stole på informasjon gitt på nettstedet. FX Empire gir ingen garanti angående informasjonen på nettstedet, og skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle handelstap du kan pådra deg som følge av bruk av informasjonen på nettstedet. Nettstedet kan inneholde annonser og annet salgsfremmende innhold , og FX Empire kan motta kompensasjon fra tredjeparter i forbindelse med innholdet. FX Empire støtter ikke noen tredjepart eller anbefaler bruk av tredjeparts tjenester, og påtar seg ikke ansvar for din bruk av slike tredjeparts nettsteder eller tjenester. FX Empire og dets ansatte, offiserer, datterselskaper og tilknyttede selskaper er ikke ansvarlige og skal heller ikke de holdes ansvarlige for tap eller skade som følge av din bruk av nettstedet eller avhengighet av informasjonen på dette nettstedet.
RISIKO ANSVARSFRASKRIVELSE
Dette nettstedet inneholder informasjon om kryptovalutaer, CFD-kontrakter og andre finansielle instrumenter, og om meglere, børser og andre enheter som handler med slike instrumenter. Både kryptovalutaer og CFD-er er komplekse instrumenter og har stor risiko for å tape penger. Du bør vurdere nøye om du forstår hvordan disse instrumentene fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å miste pengene dine. FX Empire oppfordrer deg til å utføre din egen forskning før du tar noen investeringsbeslutning, og å unngå å investere i noe finansielt instrument som du forstår ikke helt hvordan det fungerer og hvilke risikoer det innebærer.