FXEMPIRE
Alle
Reklame
Reklame

Macao Kredittvurderinger

Macao
Moody'sS&PFitchDBRS
VurderingOutlookVurderingOutlookVurderingOutlookVurderingOutlook
Aa3StabilNR-AANegativNR-

Kredittvurdering historikk

Vurderingsbyrå
Dato
Forrige rangering
Forrige hensikt
Ny vurdering
Ny hensikt
Fitch
Dec 16, 2019AAStabilAANegativ
Fitch
Feb 13, 2018AA-StabilAAStabil
Moody's
May 24, 2017Aa3NegativAa3Stabil
Moody's
May 25, 2016Aa2Negativ overvåkningAa3Negativ
Moody's
Mar 11, 2016Aa2StabilAa2Negativ overvåkning
Moody's
Mar 2, 2014Aa3StabilAa2Stabil
Fitch
May 22, 2013AA-Stabil
Moody's
Jul 26, 2007A1Positiv overvåkningAa3Stabil
Moody's
May 30, 2007A1PositivA1Positiv overvåkning
Moody's
Jul 6, 2006A1StabilA1Positiv
Moody's
Oct 15, 2003A3Positiv overvåkningA1Stabil
Moody's
Sep 21, 2003A3PositivA3Positiv overvåkning
Moody's
Feb 9, 2003Baa1StabilA3Positiv
Moody's
Nov 3, 1997Baa1Stabil

Tabellnøkkel

Gradert
Moody'sS&PFitchDBRS
Førsteklasses
aaaAAAAAAAAA
Høy karakter
Aa1AA +AA +AA (høy)
Aa2AAAAAA
Aa3AA-AA-AA (lav)
Øvre middels vurdering
A1A +A +En høy)
A2ENENEN
A3EN-EN-A (lav)
Lavere middels vurdering
Baa1BBB +BBB +BBB (høy)
Baa2BBBBBBBBB
Baa3BBB-BBB-BBB (lav)
Ikke-investeringsgrad spekulativt
BA1BB +BB +BB (høy)
Ba2BBBBBB
BA3BB-BB-BB (lav)
Svært spekulativt
B1B +B +B (høy)
B2BBB
B3B-B-B (lav)
Vesentlige risikoer
Caa1CCC +CCC +CCC
Caa2CCCCCCCCC
Caa3CCC-CCC-CCC
Ekstremt spekulativt
CaCCCCCCC
CCCC
Som standard med lite prospekt for gjenoppretting
TidsinnskuddRDRD
Som standard
SDSD
CDDD
DDDD
DDDDDD
Ikke rangert
NRNRNRNR

Handle med en regulert megler

  • Din kapital er utsatt for risiko