FXEMPIRE
Alle
Reklame
Reklame

Australia Kredittvurderinger

Australia
Moody'sS&PFitchDBRS
VurderingOutlookVurderingOutlookVurderingOutlookVurderingOutlook
aaaStabilAAAStabilAAAStabilAAAStabil

Kredittvurdering historikk

Vurderingsbyrå
Dato
Forrige rangering
Forrige hensikt
Ny vurdering
Ny hensikt
S&P
Sep 21, 2018AAANegativAAAStabil
S&P
Jul 6, 2016AAAStabilAAANegativ
DBRS
Jul 31, 2014AAAStabil
Fitch
Nov 28, 2011AA +StabilAAAStabil
S&P
Feb 16, 2003AA +StabilAAAStabil
Fitch
Feb 3, 2003AAStabilAA +Stabil
Moody's
Oct 20, 2002Aa2StabilaaaStabil
Fitch
Sep 21, 2000AAN / AAAStabil
S&P
May 17, 1999AAPositivAA +Stabil
Fitch
Nov 19, 1998AANegativ overvåkningAAN / A
Fitch
Jun 18, 1998AAN / AAANegativ overvåkning
S&P
Aug 21, 1996AAStabilAAPositiv
Fitch
Jan 25, 1996AAN / A
S&P
Sep 3, 1993AANegativAAStabil
S&P
Oct 24, 1989AA +NegativAANegativ
Moody's
Sep 10, 1989Aa1StabilAa2Stabil
S&P
Jun 26, 1989AA +N / AAA +Negativ
S&P
Dec 2, 1986AAAN / AAA +N / A
Moody's
Sep 10, 1986aaaStabilAa1Stabil

Tabellnøkkel

Gradert
Moody'sS&PFitchDBRS
Førsteklasses
aaaAAAAAAAAA
Høy karakter
Aa1AA +AA +AA (høy)
Aa2AAAAAA
Aa3AA-AA-AA (lav)
Øvre middels vurdering
A1A +A +En høy)
A2ENENEN
A3EN-EN-A (lav)
Lavere middels vurdering
Baa1BBB +BBB +BBB (høy)
Baa2BBBBBBBBB
Baa3BBB-BBB-BBB (lav)
Ikke-investeringsgrad spekulativt
BA1BB +BB +BB (høy)
Ba2BBBBBB
BA3BB-BB-BB (lav)
Svært spekulativt
B1B +B +B (høy)
B2BBB
B3B-B-B (lav)
Vesentlige risikoer
Caa1CCC +CCC +CCC
Caa2CCCCCCCCC
Caa3CCC-CCC-CCC
Ekstremt spekulativt
CaCCCCCCC
CCCC
Som standard med lite prospekt for gjenoppretting
TidsinnskuddRDRD
Som standard
SDSD
CDDD
DDDD
DDDDDD
Ikke rangert
NRNRNRNR

Handle med en regulert megler

  • Din kapital er utsatt for risiko