Økonomisk kalender
  Sponset av

  17:14:14
  Innvirkning
  FaktiskePrognoseForrige
  22:4505H, 30M
  nz
  NZD
  LAVVisitor Arrivals YoYLAVFaktiske
  Prognose
  Forrige
  17.3%
  23:0005H, 45M
  jp
  JPY
  LAVReuters Tankan IndexLAVFaktiske
  Prognose
  Forrige
  26

  FX Empire - selskapet, ansatte, datterselskaper og tilknyttede selskaper, er ikke ansvarlige og skal heller ikke holdes ansvarlig samlet eller hver for seg for noe tap eller skade som resultat av tiltro til informasjon anskaffet på dette nettstedet. Opplysningene på dette nettstedet er ikke nødvendigvis gitt i sanntid og er heller ikke nødvendigvis nøyaktige.
  FX Empire kan motta ytelser fra selskapene omtalt på nettverket.

  Alle priser i leveres av market-makere og ikke fra børs. Ettersom det kan være at slike priser ikke er nøyaktige og de kan avvike fra den faktiske markedsprisen. FX Empire påtar seg intet ansvar for eventuelle kurstap du kan pådra som følge av bruk av opplysninger innenfor FX- Empire.