Prognoser

  Top Promotions
  Top Brokers

  Favorites

  SymbolSiste kursEndringDiagram

  Sanntidskurser

  ØKONOMISK KALENDER
  Sponset av

  01:30
  cn
  CNY
  MEDIUMHouse Price Index YoYFaktiske
  6.3%
  Prognose
  Forrige
  8.3%
  07:00
  eu
  EUR
  MEDIUMECB Praet SpeechFaktiske
  Prognose
  Forrige
  10:0001H, 50M
  gb
  GBP
  MEDIUMCBI Industrial Trends OrdersFaktiske
  Prognose
  9
  Forrige
  7
  10:0001H, 50M
  gb
  GBP
  MEDIUMCBI Business Optimism IndexFaktiske
  Prognose
  Forrige
  5
  12:3004H, 20M
  us
  USD
  MEDIUMChicago Fed National Activity IndexFaktiske
  Prognose
  -0.10
  Forrige
  -0.31

  Økonomisk kalender

  FX Empire - selskapet, ansatte, datterselskaper og tilknyttede selskaper, er ikke ansvarlige og skal heller ikke holdes ansvarlig samlet eller hver for seg for noe tap eller skade som resultat av tiltro til informasjon anskaffet på dette nettstedet. Opplysningene på dette nettstedet er ikke nødvendigvis gitt i sanntid og er heller ikke nødvendigvis nøyaktige.
  FX Empire kan motta ytelser fra selskapene omtalt på nettverket.

  Alle priser i leveres av market-makere og ikke fra børs. Ettersom det kan være at slike priser ikke er nøyaktige og de kan avvike fra den faktiske markedsprisen. FX Empire påtar seg intet ansvar for eventuelle kurstap du kan pådra som følge av bruk av opplysninger innenfor FX- Empire.